FCG Prodacapo Oy

Tiedon visualisointiratkaisuja sosiaali- ja terveysalan johtamiseen

22.5.2018

Relator tekee tiedon visualisointiin liittyvää ohjelmistokehitysyhteistyötä FCG Prodacapon kanssa. FCG Prodacapo on johtava aikaperusteisen toimintolaskennan ja arvopohjaisen suorituskyvyn mittaamisen ratkaisujen toimittaja Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja…

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (EPSHP)

Asioiden ja työasemien hallintaa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille

21.5.2018

  Relator on toteuttanut Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille asianhallintaan liittyvän selvitystyön, jonka tavoitteena oli laatia arvio nykyisten sovellusten soveltuvuudesta suunniteltuun toiminnalliseen kokonaisuuteen, erityisesti integraatiorajapintojen osalta. Lisäksi laadittiin…

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (KSSHP)

Keski-Suomen sairaanhoitopiirille Contact Center-järjestelmään integroitu takaisinsoittolomake ja chat

18.5.2018

Keski-Suomen sairaanhoitopiirille tuli tarve uudistaa takaisinsoittoratkaisuaan, koska käytössä ollut ratkaisu ei enää toiminut yhteyskeskuksen uudemman ohjelmistoversion kanssa. Uudistusta kaipasi myös soittopyyntöjen hallintakäyttöliittymä, joka ei ollut…

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä PHHYKY

Relator tukee Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymää tietosuojan kehittämisessä

14.5.2018

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä on jo pitkään valmistautunut EU:n tietosuoja-asetuksen tuloon. Relator valittiin kilpailutuksen kautta toteuttamaan nykytilan kartoitusta sekä tukemaan tietosuojavastaavan työtä vaatimusten täyttämisessä. Yhteistyö Relatorin kanssa…

ESSOTE / Etelä-Savon maakunta

Relator toteutti Etelä-Savon maakunnan tietohallinnon valmistelustrategian

9.5.2018

Maakuntauudistuksessa on hyvin tärkeää huomioida muutokset tietohallinnon kannalta. Relator pyydettiin selvittämään Etelä-Savon maakunnan tietohallinnon toiminnassa ja organisoinnissa huomioon otettavia asioita, jotta maakunnan tietohallinnon muodostaminen tapahtuisi…

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Tietoturva luontevaksi osaksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin päivittäistä toimintaa

3.5.2018

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä halutaan ylläpitää tietoturvallista toimintaa säännöllisellä kehittämisellä. Nykymaailmassa uudet teknologiat ja toimintatavat muokkaavat tietoturvallisuuden vaatimuksia nopealla tahdilla. ”Tietoturvallisuuden hallinta vaatii jatkuvaa hereillä oloa ja…

Service-Flow Oy

Service-Flow valitsi Relatorin kumppanikseen palveluintegraatioiden salaustoimintojen kehittämiseen

8.3.2018

Relatorilla on useita yhteistyökumppaneita ja yksi niistä on palveluintegraatioita mullistava Service-Flow. Service-Flow tuottaa ja kehittää palvelu- ja liiketoimintaprosessien integroimiseen suunniteltua SaaS-ratkaisua. Relator on toteuttanut Service-Flown…

Oulun kaupunki

Oulun kaupungille selkeä tilannekuva EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimista toimenpiteistä

5.1.2018

Oulun kaupunki halusi ajoissa huomioida tulevan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset palveluihin, joissa käsitellään henkilötietoja. Relator valikoitui KL-Kuntahankintojen asiantuntijoiden minikilpailutuksella yhteistyökumppaniksi toteuttamaan EU:n tietosuoja-asetukseen liittyvää tietosuoja-auditointia kaupungin…

Tornator Oyj

Relator ylitti Tornatorin odotukset

1.11.2017

Tornator valitsi Relatorin yhteistyökumppaniksi auttamaan yrityksen kyberturvallisuusstrategian laadinnassa. Toimeksiannon tavoitteena oli luoda Tornatorille kyberturvallisuusstrategia, joka on tehty yrityksen liiketoimintaperiaatteita ja arvoja noudattaen. Relator oli myös…

Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymä (Carea)

Sosiaali- ja terveysalan murroksessa tarvitaan sinnikkäitä asiantuntijoita

27.4.2017

Sosiaali- ja terveysalan muutokset ovat olleet puheenaiheena jo pitkään, koska terveydenhuolto koskettaa jokaista meistä jossain vaiheessa elämää. Uudistukset tuovat paljon uusia mahdollisuuksia toimialalle, mutta monta…

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB)

Pohjoismaiden Investointipankki luottaa Relatoriin

28.11.2016

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) ja Relator ovat tehneet yhteistyötä jo vuodesta 2007 lähtien. Relatorin konsultit ovat toimineet sähköisen sisällönhallinnan projekteissa riippumattomina asiantuntijoina ja projektipäällikköinä. Projektit ovat…

Itä-Savon sairaanhoitopiiri (ISSHP)

Kerralla-ratkaisu tehostaa Itä-Savon sairaanhoitopiirin tietohallintoa ja nopeuttaa käyttäjien työskentelyä

23.9.2016

Relator ja Itä-Savon sairaanhoitopiiri (ISSHP) ovat toteuttaneet yhteistyöllä Kerralla-rakaisun, jonka avulla hallitaan keskitetysti käyttäjien työasemalla näkyviä sovelluksia. ISSHP:lla oli ollut jo aikaisemmin Kerrallan tyyppinen ratkaisu…

Jyväskylän kaupunki / Kangas

Kyberturvallisuusstrategia Jyväskylän Kankaalle

22.9.2016

Jyväskylän Kankaalla halutaan panostaa kyberturvallisuuteen. Relator laati Kankaalle kyberturvallisuusstrategian ja toimeenpanosuunnitelman, joiden avulla kyberturvallisuus huomioidaan Kankaan kehittämisessä alusta lähtien. Relator valittiin avoimen kilpailutuksen kautta laatimaan…

KONE Oyj

Ketterää ja pitkäjänteistä yhteistyötä

11.11.2013

Relatorin asiantuntijoita on osallistunut KONEen ohjelmistokehitykseen jo useamman vuoden ajan. ”Tällä hetkellä neljä relatorilaista työskentelee täysipäiväisesti Hyvinkäällä”, kertoo Relatorin toimitusjohtaja Kimmo Kaario. ”Yhteistyö KONEen kanssa…