Asioiden ja työasemien hallintaa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille

 

Relator on toteuttanut Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille asianhallintaan liittyvän selvitystyön, jonka tavoitteena oli laatia arvio nykyisten sovellusten soveltuvuudesta suunniteltuun toiminnalliseen kokonaisuuteen, erityisesti integraatiorajapintojen osalta. Lisäksi laadittiin yhteenveto kehittämiskohteista asiakkaan projektisuunnittelun pohjaksi. Arvioitu kokonaisuus sisälsi mm. dokumentinhallintaan, asianhallintaan, sähköiseen arkistointiin ja sähköinen allekirjoitukseen liittyviä järjestelmiä.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on myös ollut vuodesta 2016 asti käytössä Relatorin Kerralla-ratkaisu, jonka avulla hallitaan keskitetysti käyttäjien työasemalla näkyviä sovelluksia. Kerralla tehostaa sairaanhoitopiirin tietohallintoa selkeyttämällä roolipohjaista käyttäjienhallintaa ja nopeuttamalla käyttäjien päivittäistä toimintaa.

Lue lisää Kerralla-ratkaisusta täältä.