Julkaisut

23.8.2010 ICT-hankintojen asiantuntijapalvelut

ICT-hankinnoissa käytetään entistä enemmän kolmannen osapuolen apua toimittajan ja ostajan toiminnan tueksi. Lue Relator Oy:n uusin White Paper ICT-hankintojen asiantuntijapalveluista ja ota yhtettä meihin, mikäli tunnistat tarpeen hankintojen asiantuntijapalveluillemme.

Lue koko julkaisu:
›› PDF-versio

4.11.2009 Tietoturva tietojärjestelmähankinnoissa

Lue Relator Oy:n uusin White Paper tietoturvan huomioon ottamisesta tietojärjestelmähankinnoissa.

Sovellusten tietoturva ei ole pelkästään tietoturvan huomioon ottamista toteutuksessa ja teknologiavalinnoissa, vaan se on laajempi kokonaisuus alkaen kohdeorganisaation kokonaisarkkitehtuurista ja päättyen järjestelmän poistoon käytöstä. Pelkät teknologiavalinnat eivät takaa sovelluksen tietoturvallisuutta, vaan tietoturva on kokonaisuus, jossa tulee ottaa huomioon myös prosessit, tiedonhallinta, käyttäjät, laitteet, käyttöympäristö ja muut resurssit. Turvallisuuden takaamiseksi sovelluksen käyttöön liittyvien prosessien ja muun toimintaympäristön tulee olla kunnossa, vaikka sovellus olisikin toteutettu käyttäen parhaimpia menetelmiä.

Lue koko julkaisu:
›› PDF-versio

14.1.2009 Avoimen lähdekoodin hallittu kaupallinen uudelleenkäyttö

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot kiinnostavat monia organisaatioita niiden kustannustehokkuuden ja laajan ohjelmistotarjonnan vuoksi. Monet yritykset arvioivat avoimen lähdekoodin käytön kuitenkin riskialttiiksi. Osa avoimeen lähdekoodiin liittyvistä riskeistä on todellisia ja osa liittyy väärinymmärryksiin sekä julkisuudessa esitettyihin virheellisiin tietoihin. Oikealla osaamisella ja hallituilla prosesseilla avoimen lähdekoodin uudelleenkäyttö pystytään toteuttamaan niin, ettei siitä seuraa yrityksille tarpeettomia riskejä.

Lue koko julkaisu:
›› PDF-versio

1.12.2008 Tiedonhallintaratkaisut Microsoft-teknologioilla

Relator Oy julkaisi tiedonhallintaratkaisuihin liittyen White Paper:in näkökulmalla “Tiedonhallintaratkaisut Microsoft-teknologialla”.

Tässä White Paper -julkaisussa kuvataan tiedonhallinnan perusteita sekä ratkaisuja tiedonhallinnan yleisimpiin tarpeisiin Microsoft-teknologioita hyödyntäen. Ratkaisut sopivat erityisen hyvin Microsoftin ohjelmistoja käyttäville yrityksille, jotka haluavat tehostaa näiden ohjelmistojen käyttöä ja organisaation tiedonhallintaa.

Lue koko julkaisu:
›› PDF-versio