Kerralla-ratkaisun avulla tärkeä tieto saavuttaa välittömästi halutut kohderyhmät

Relatorin ohjelmistotuotteiden kehittämisen keskeisenä lähtökohtana on ollut asiakkaan tarve ja halu parantaa jotain haastavaa kohtaa omassa toiminnassaan. Näin myös Kerralla-ratkaisu sai alkunsa keväällä 2015. Kerralla-ratkaisua ollaan sen jälkeen kehitetty yhdessä asiakkaiden kanssa. Kerrallan viimeisimmät päivitykset valmistuivat syksyn aikana.

Kerralla-ratkaisu on vakioitu työpöytänäkymä, jonka avulla käyttäjän jokapäiväinen toiminta helpottuu. Työpöytänäkymään tulee vain käyttäjälle tarkoitetut sovellukset, jotka ovat nopeasti avattavissa Kerralla-ratkaisun kautta. Kerralla-ratkaisun avulla tietohallinto pystyy keskitetysti hallitsemaan käyttäjien työasemalla näkyviä sovelluskuvakkeita. Tietohallinto voi määritellä ja julkaista sovellukset käyttäjille roolipohjaisesti ja keskitetysti.

Asiakkaan toiveiden myötä Kerralla-ratkaisuun kehitettiin uusia ominaisuuksia. Yksi merkittävimmistä uudistuksista on pikatiedotusmahdollisuus, jonka avulla tietohallinto voi lähettää toiminnan kannalta kriittisen tiedotteen halutulle kohderyhmälle. Kerralla-ratkaisun avulla tiedote tulee suoraan käyttäjän näytölle liikkuvaan palkkiin, jolloin tieto välittyy heti. Kerralla-ratkaisu helpottaa myös tiedon jakamista esimerkiksi isoissa organisaatioissa, joissa on paljon erillisiä toimipisteitä. Tiedote voidaan kohdentaa vain tietylle toimipisteelle, jolloin muu organisaatio välttyy turhalta tiedotteelta.

Pikatiedotusmahdollisuuden kautta voi välittää monenlaisia tiedotteita. Pikatiedotteen avulla voi esimerkiksi tiedottaa ennakkoon käyttö- ja huoltokatkoista. Tärkeän järjestelmän käyttökatkotilanteessa olisi hyvä varmistaa, että kaikki saavat varmasti tiedon käyttökatkosta ennakkoon. Näin vältytään tietohallintoon saapuvilta tiedusteluilta käyttökatkon aikana, kun tietämättömät käyttäjät ilmoittavat käyttöongelmistaan. Monissa organisaatioissa käyttökatkotietoa välitetään sähköpostilla tai intran tiedotteilla, jotka jäävät valitettavan usein huomaamatta. Pikatiedote myös mahdollistaa hätätilanteessa välittömän tiedotuksen kaikille työasemille, jolloin esimerkiksi sairaaloissa voidaan varautua suuronnettomuuden takia saapuviin potilaisiin.

Relatorilla on aito halu löytää järkeviä ja helppokäyttöisiä ratkaisuja asiakkaan tarpeeseen. Kekseliäs kulttuuri yhdistettynä joustavuuteen ja ketteriin kehitystapoihin muodostavat toimivan kehitysympäristön, jossa kyetään nopeasti reagoimaan uusiin tarpeisiin.

Kerralla-ratkaisun pikatiedoteominaisuuden esittelyvideo

Katso oheiselta videolta lyhyt esittely Kerrallasta ja uudesta pikatiedoteominaisuudesta. Kerralla-ratkaisun esittelyn voit ladata koneellesi Kerrallan sivulta.