Laadukkaat vaatimukset ohjelmistojen elinkaarenhallinnan kivijalkana

Tarjouksen tulee täyttää Katakrin tietoturvavaatimukset. Käyttöliittymän tulee olla helppokäyttöinen. Sovelluksen tulee toimia Microsoftin tuotteista tutun käyttökokemuksen mukaisesti. Kuulostaako tutuilta lauseilta? Tällaisiin ”vaatimuksiin” törmää kaiken aikaa sekä toimittajan roolissa tarjouspyyntöjä lukiessa että konsulttina asiakasprojekteissa.

Mitä vikaa näissä ”vaatimuksissa” on? Periaatteessa ei mitään, parempi nimittäin ilmaista vaatimus puutteellisesti kuin olla mainitsematta asiasta lainkaan. Puutteellisestakin vaatimuksesta saa tarvittaessa jonkinlaisen tarttumapinnan aiheeseen ja asioita voi aina tarkentaa aikojen kuluessa. Laadukas vaatimus on kuitenkin yksikäsitteinen, testattavissa oleva – ja paljon muuta. Useimmiten epämääräiset vaatimukset liittyvät ns. itsestään selviin asioihin eli erityisesti tietoturvaan ja käyttöliittymään / käytettävyyteen. Vaatimusmäärittelyä laatiessa on helppo sivuuttaa tällaiset aiheet alkuvaiheessa ja lopussa onkin sitten niin kiire, ettei näihin aiheisiin ehdi riittävästi paneutumaan – kunnes aikaisessa vaiheessa laiminlyöty tietoturvan huomioiminen voi esimerkiksi siirtää tai estää käyttöönoton.

Toki vaatimuksia voi ja pitääkin kehittää myös projektin aikana tai milloin tahansa, kun siihen on tarvetta. Silloin kyse on muutostenhallinnasta ja muutosten hinnasta. Käytännössä jokaisessa tarjouspyynnössä on ja tulee jatkossakin olemaan alueita tai aihepiirejä, jotka on helppo tunnistaa luonnoksiksi – joudumme siis jatkossakin tarjoamaan projekteja, joissa ”käyttöliittymä on helppokäyttöinen”. Tällainen tilanne ei tietenkään helpota ostajankaaan asemaa: sitä saa, mitä tilaa – jos hyvin käy. Yhtenä osaratkaisuna ongelmaan on se, että voisimme hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti aiemmin tehtyjä määrittelyjä. Tällöin minimoimme vaatimusmäärittelyn harmaata aluetta ja samalla parannamme onnistumisen todennäköisyyttä.

Vastauksena tähän Relatorissa on muutaman vuoden ajan paneuduttu tarmokkaasti tuottamaan yrityksen omaan ja asiakkaiden käyttöön uudellenkäytettäviä vaatimuksia aiheista, jotka toistuvat projektista toiseen samankaltaisina. Aiheiksi olemme valinneet käytettävyyteen ja tietoturvaan liittyvät kokonaisuudet – ja onpa tätä varten kehitetty oma sisäinen tiedonhallintasovelluskin, Siilo nimeltään. Siiloon säilömme kaiken ja sieltä poimimme tilanteen mukaan sopivia kokonaisuuksia uudelleen hyödynnettäväksi.

Ensimmäisenä kaikille näkyvänä lopputuloksena avasimme hiljattain verkkokaupan, josta voi käydä hankkimassa valmiiksi pureskeltuja, yksikäsitteisiä ja testattavissa olevia vaatimuksia edulliseen hintaan. Ensimmäisessä vaiheessa verkkokaupassa on tarjolla käytettävyyteen ja käyttöliittymäsuunnitteluun liittyviä vaatimuksia: aihe, joka on joskus hyvin vaikea konkretisoida hyvien vaatimusten muotoon. Ilmaisena näytepakettina tarjoamme pientä otosta haun kehittämiseen liittyvistä vaatimuksista.

Ohjelmiston ja tietojärjestelmien laatu rakennetaan kivijalan varaan – tässä tärkeänä elementtinä toimivat vaatimukset, joita tarvitaan koko ohjelmiston elinkaaren ajan.

Kimmo Kaario
Kirjoittaja toimii Relatorissa toimitusjohtajana ja konsulttina