Relator Oy tutkitusti poikkeuksellisen asiantunteva

Relator Oy teetätti kesä-elokuussa 2010 avainasiakastutkimuksen. Sen mukaan Relator Oy on poikkeuksellisen asiantunteva, luotettava ja rehellinen yritys.

Asiakkaat olivat korkean asiantuntemuksen ja laaja-alaisen osaamisen lisäksi erityisen tyytyväisiä Relatorin kykyyn esittää näkemyksiä sekä ratkaisuehdotuksia asiakkaan toimintaympäristöstä käsin. Asiakkaat kuvasivat Relatorin kokonaisvaltaisen näkemyksellisyyden perustuvan aitoon ymmärrykseen asiakkaan toiminnasta.

Kaikki haastatellut olivat lisäksi valmiita suosittelemaan Relator Oy:n palveluita.

Tutkimuksen tulokset