Tiedon visualisointiratkaisuja sosiaali- ja terveysalan johtamiseen

Relator tekee tiedon visualisointiin liittyvää ohjelmistokehitysyhteistyötä FCG Prodacapon kanssa. FCG Prodacapo on johtava aikaperusteisen toimintolaskennan ja arvopohjaisen suorituskyvyn mittaamisen ratkaisujen toimittaja Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

FCP Prodacapo Region on tuotteistettu sote-palveluverkoston suorituskyvyn johtamisen ja suunnittelun ratkaisu. Se mahdollistaa perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon integroitujen hoito- ja palveluketjujen/-prosessien arvioinnin ja kehittämisen sekä kustannusten ja tuloksellisuuden seurannan. Tietopohja tarjoaa alueen palveluverkostoa koskevat keskeiset palvelutuotannon tiedot jatkuvan tiedolla johtamisen tarpeisiin: Määrä, laatu, kustannukset ja resurssit. Näin päästään mm. hyödyntämään ja levittämään parhaita käytäntöjä esim. yksiköiden tai kuntien välillä sekä autetaan palveluiden kysynnän ja tarjonnan alueellisessa yhteensovittamisessa.

Sosiaali- ja terveysalan haastavassa toimintaympäristössä vaaditaan jatkuvasti parempaa tilannekuvaa ja ennustettavuutta päätöksenteon tueksi. FCG Prodacapo haluaa tarjota sosiaali- ja terveysalan toimijoille uusia moderneja tapoja analysoida olemassaolevaa tietoa. Relatorin toteuttama Region GIS -lisäosa mahdollistaa moniuloitteisen tiedon visualisoinnin ja analysoinnin karttapohjalla, jonka avulla avautuu uusia mahdollisuuksia päätöksenteon tueksi.

Relatorin toimiala- ja teknologiaosaamisen yhdistelmä teki heistä meille luonnollisen valinnan kumppaniksemme. Marko Holmavuo, COO, FCG Prodacapo Oy

Relatorilla on pitkä tausta erilaisisten paikkatietojen visualisointijärjestelmien toteuttamisesta asiakkaiden tarpeisiin. Tämä osaaminen yhdistettynä sote-toimialan tuntemiseen mahdollisti nopean etenemisen Region GIS -laajennuksen toteuttamisessa.

GIS-laajennus on loistava esimerkki ratkaisusta, jossa yhdistyy Relatorin vahva ohjelmistokehitysosaaminen toimialan osaamiseen. Ratkaisua päästiin nopeasti esittelemään asiakkaille ja kehittämään yhteistyössä heidän kanssaan, toteaa Relatorin hallituksen puheenjohtaja ja ohjelmistokehityspalveluiden vetäjä Kimmo Kaario.