Ketterää ja pitkäjänteistä yhteistyötä

Relatorin asiantuntijoita on osallistunut KONEen ohjelmistokehitykseen jo useamman vuoden ajan. ”Tällä hetkellä neljä relatorilaista työskentelee täysipäiväisesti Hyvinkäällä”, kertoo Relatorin toimitusjohtaja Kimmo Kaario. ”Yhteistyö KONEen kanssa on sujunut mutkattomasti. Lisäksi työn sisältö on mielenkiintoista ja monipuolista, mikä on todella tärkeää työntekijöidemme näkökulmasta.”

Antti Kaivosaari

”Ohjelmistokehitys KONEella ei ole pelkkää koodaamista tietokoneen ääressä”, toteaa KONEen Salla Mannerjoki. ”Hissijärjestelmien parissa toimivilta ohjelmistosuunnittelijoilta vaaditaan laajaa osaamista ja kiinnostusta ohjelmoinnin lisäksi moneen muuhun asiaan, esimerkiksi sähkötekniikkaan ja testaamiseen”.

KONE hyödyntää ohjelmistokehityksessään ketteriä menetelmiä. Mannerjoki kertoo, että ketteryyttä pilotoitiin ensin muutamassa projektissa. Kokemukset menetelmämuutoksesta olivat positiivisia ja vähitellen ketterät menetelmät on otettu käyttöön myös muissa KONEen ohjelmistokehitystiimeissä. Ketterät menetelmät lisäävät ohjelmistokehityksen näkyvyyttä ja helpottavat tuotekehityksen reagointikykyä asiakastarpeiden ja prioriteettien muuttuessa.

Relatorin ohjelmistosuunnittelija Antti Kaivosaari on työskennellyt KONEen projektissa jo yli kolme vuotta. ”Työ on monipuolista ja tiimeissä vallitsee hyvä ryhmähenki”, Kaivosaari kertoo. ”Hissijärjestelmät ovat yhdistelmä fyysisiä laitteita, elektroniikkaa, tietoverkkoja ja ohjelmistoja. Työhön sisältyy myös erilaisia kehittämis- ja laadunvarmistustehtäviä.”