Kyberturvallisuusstrategia Jyväskylän Kankaalle

Jyväskylän Kangas

Jyväskylän Kankaalla halutaan panostaa kyberturvallisuuteen. Relator laati Kankaalle kyberturvallisuusstrategian ja toimeenpanosuunnitelman, joiden avulla kyberturvallisuus huomioidaan Kankaan kehittämisessä alusta lähtien. Relator valittiin avoimen kilpailutuksen kautta laatimaan Jyväskylän Kankaalle Suomen ensimmäistä uuden kaupunginosan kyberturvallisuusstrategiaa ja toimeenpanosuunnitelmaa. Jyväskylän kaupungin projektipäällikkö Tanja Oksa oli valintaan erittäin tyytyväinen.

Hienoa, että avoimen kilpailun kautta valikoitui jyväskyläläinen tekijä tähän projektiin, Oksa kommentoi.

Kokenut kyberturvallisuuden kehittäjä

Relatorilla on paljon kokemusta eri alojen toimijoiden kyberturvallisuuden kehittämisestä ja sen jalkauttamisesta strategiatasolta käytäntöön. Kankaan kehittäminen ja kyberturvallisuus ovat Jyväskylän kärkiteemoja. Kankaan kyberturvallisuusprojektissa Jyväskylän kaupunki halusi yhdistää ja konkretisoida näitä kahta tärkeää teemaa.

Tavoitteenamme oli tunnistaa kyberturvallisuuteen liittyviä asioita Kankaan kehityshankkeen riittävän varhaisessa vaiheessa, jotta asia voidaan huomioida alusta lähtien, Tanja Oksa kommentoi.

Relator auttaa organisaatioita ymmärtämään kyberturvallisuuden vaatimuksia ja muodostamaan toimivia kyberturvallisuuden hallintatapoja.

Kyberturvallisuuden vaatimukset tulee ottaa huomioon myös sopimuksissa, jotta niiden noudattamista voidaan edellyttää alueen toimijoilta, kommentoi Relatorin tietoturvakonsultti Olli Pitkänen.

Teknologian kehittyminen ja vuorovaikutuksen lisääntyminen tuovat mukanaan turvallisuusuhkia, joihin halutaan varautua Jyväskylän Kankaalla. Tanja Oksa kertoo, että kyberturvallisuusstrategia on herättänyt mukavasti kiinnostusta ja huomiota, koska kyberturvallisuus teemana ei juurikaan nouse esille esimerkiksi muiden SmartCity-kehityshankkeiden joukossa. Jyväskylän kaupungilla ollaan oltu erityisen tyytyväisiä siihen, että projektin kautta kyberturvallisuuteen liittyvät asiat on käyty Kankaalla perusteellisesti läpi.

Projektin kautta osaaminen ja tietotaso kyberturvallisuuden asioista on parantunut, Tanja Oksa kertoo.

Jatkuva työ ja seuranta

Kyberturvallisuusstrategiassa ja sen toimeenpanossa olennaista on jatkuva työ ja seuranta. Tanja Oksa kertoo, että projektin kautta osaaminen ja tietotaso kyberturvallisuuden asioista on parantunut.

Yksi tärkeä oppi oli se, että kyberturvallisuus on muuttuva maailma ja siksi riskienhallintaan perustuva jatkuva arviointi on toimiva tapa toteuttaa kyberturvallisuusstrategiaa johdon-mukaisesti jatkossakin, Tanja Oksa kertoo.

Tanja Oksa on ollut hyvin tyytyväinen yhteistyöhön Relatorin kanssa. Hänen mielestään Relatorin asiantuntijat ovat erittäin asiantuntevia, joustavia ja ystävällisiä. Yhteistyö Relatorin kanssa oli mielestä hyvin mutkatonta, joustavaa ja sopivan napakkaa.

He osaavat puhua asiakkaan ymmärtämää kieltä myös kyberturvallisuudesta. Suosittelen mielelläni Relatorin palveluita muillekin, koska asiantuntemus ja yhteistyötaidot ovat korkealla tasolla, Tanja Oksa kommentoi.

Jyväskylän kaupunki haluaa tehdä Kankaasta kokonaisturvallisen alueen, jossa kyberturvallisuus on huomioitu arjen ja kehityksen tuomien muutosten kannalta. Tulevaisuudessa uudelle vetovoimaiselle Kankaalle halutaan houkutella yrityksiä, jotka kehittävät kyberturvallisia ratkaisuja sekä yrityksiä, jotka tarvitsevat kyberturvallisia ratkaisuja liiketoiminnassaan.

Hienoa, että Jyväskylän kaupunki haluaa panostaa kyberturvallisuuteen, kommentoi Relatorin tietoturvakonsultti Riku Nykänen.