Pohjoismaiden Investointipankki luottaa Relatoriin

nib-logo

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) ja Relator ovat tehneet yhteistyötä jo vuodesta 2007 lähtien. Relatorin konsultit ovat toimineet sähköisen sisällönhallinnan projekteissa riippumattomina asiantuntijoina ja projektipäällikköinä. Projektit ovat liittyneet erityisesti dokumentinhallintaan sekä sähköisen arkiston kehittämiseen ja järjestelmäintegraatioihin. Pohjoismaiden Investointipankin ICT -yksikön Senior Manager Jouni Salokivi on ollut tyytyväinen yhteistyöhön:

Relatorin asiantuntijat ovat erittäin kokeneita ja asiantuntevia sekä kykeneviä ratkaisemaan nopeasti hyvinkin monenlaisia haasteita, Salokivi kommentoi.

Relatorin ja Pohjoismaiden Investointipankin yhteistyö on syventynyt useiden asiakastoteutusten myötä dynaamiseksi kumppanuudeksi. Jouni Salokiven mukaan pitkän yhteistyön taustalla on erittäin asiantuntevien konsulttien lisäksi Relatorin kyky ymmärtää asiakkaan tarpeita. Yhteistyön aikana Relatorin rooli monialaisena ja näkemyksellisenä toimijana on myös vahvistunut.

Pidämme tärkeänä kumppanin korkean tason näkemystä, joka yhdistyy laajaan teknologiaosaamiseen, toteaa Jouni Salokivi.

Melkein kymmenen vuoden yhteistyön aikana on kehitytty eteenpäin ja saatu yhdessä paljon aikaiseksi. Pohjoismaiden Investointipankin tiedonhallinta on parantunut ja Relatorin mukanaolo on edistänyt projektien vetämistä ja seurantaa. Salokiven mielestä Relatorin asiantuntijat ovat hyvin joustavia, ratkaisuorientoituneita sekä valmiita ja kykeneviä monenlaisiin tehtäviin.

Yhteistyö on hyvin monipuolista ja vaatii laajaa asiantuntemusta ja osaamista, kommentoi Relatorin konsultti Juha Pakkanen.

Kumppani samalla puolella pöytää

Relatorin asiantuntijat toimivat tulkkina asiakkaan ja tietotekniikan välillä. Relator on yhteistyön kaikissa vaiheissa esittänyt riippumattoman ja omaa etuaan tavoittelemattoman näkemyksen, joka aidosti hyödyttää asiakasta. Pohjoismaiden Investointipankin Jouni Salokivi pitää ehdottoman tärkeänä sitä, että kumppani toimii luontevana osana asiakkaan tiimiä ja tuo rehellisesti esiin myös poikkeavat näkemyksensä. Relatorin asiantuntijoilla on kyky nähdä olennainen ja konkretisoida monimutkaisiakin tietojärjestelmiin liittyviä skenaarioita tuoden esiin eri vaihtoehtoihin liittyviä hyötyjä ja haittoja.

Jouni Salokivi on ollut pitkäaikaiseen asiakassuhteeseen erittäin tyytyväinen ja toivoo yhteistyön jatkuvan yhtä hyvänä jatkossakin. Salokivi kuvailee Relatoria asiantuntevaksi, joustavaksi ja luotettavaksi kumppaniksi, jota hän suosittelee mielellään.

Kansainvälisenä rahoituslaitoksena Pohjoismaiden Investointipankin palvelutason tulee olla korkea ja luotettavuuden moitteetonta. Edellytämme tätä myös kumppaneiltamme, painottaa Salokivi.