Relator ylitti Tornatorin odotukset

Tornator valitsi Relatorin yhteistyökumppaniksi auttamaan yrityksen kyberturvallisuusstrategian laadinnassa. Toimeksiannon tavoitteena oli luoda Tornatorille kyberturvallisuusstrategia, joka on tehty yrityksen liiketoimintaperiaatteita ja arvoja noudattaen. Relator oli myös tukena strategian toimeenpanon suunnittelussa.

”Valitsimme Relatorin yhteistyökumppaniksemme, koska heillä oli selkeä näkemys, miten projekti viedään läpi nopeasti ja onnistuneesti”, tietohallintopäällikkö Mika Rieppo kertoo.

Projektissa Tornatorille toteutettiin kattava tieto- ja kyberturvallisuuden nykytilanteen arviointi, tavoitetilan määrittely sekä näiden dokumentointi. Arvioinnin perusteena käytettiin tietoturvallisuuden keskeistä viitekehystä ja toimialakohtaisia vaatimuksia. Arviointivaiheen lopputuloksena syntyi selkeä tilannekuva Tornatorin tieto- ja kyberturvallisuuden vahvuuksista sekä kehittämiskohteista.

”Relatorin asiantuntijoiden osaaminen ja työskentelytapa vakuuttivat meidät. Yhteistyö heidän kanssaan oli helppoa ja joustavaa”, tietojärjestelmäpäällikkö Juha Immonen kommentoi.

Nykytilan arvioinnin perusteella muodostettiin lähivuosille selkeä kyberturvallisuuden tavoitetila ja painopistealueet, jotka liitettiin osaksi konsernin ICT-strategian toteutusta. Tornatorille oli tärkeää, että kokonaisstrategia oli oikein suhteutettu organisaation liiketoimintaan, liiketoimintaympäristöön ja realistisiin toimintaresursseihin. Tornator oli erittäin tyytyväinen Relatorin kanssa tehtyyn yhteistyöhön.

”Relator ylitti heihin asetetut odotukset”, tietojärjestelmäpäällikkö Juha Immonen kertoo.