Ilmoittaudu Keski-Suomen kauppakamarin ja Relatorin tietosuoja-tietoiskuihin

Keski-Suomen kauppakamarin ja Relatorin yhteistyössä järjestämät tietosuoja-tietoiskut on tarkoitettu auttamaan yrityksiä löytämään oikeita käytännön askelia sekä syventämään osaamista asetuksen tuomien vaatimusten täyttämisessä. Tietosuoja-tietoiskuihin voi osallistua joko paikan päälle tulemalla tai etänä.

 

8.2. klo 8.30-10.00 Suostumukset ja henkilötietojen käyttötarkoitussidonnaisuus

​​​​​​​Tietoiskussa käydään läpi EU:n tietosuoja-asetuksen asettamia uusia vaatimuksia suostumuksiin ja henkilötietojen käyttöön liittyen. Aiheita käsitellään konkreettisten esimerkkien avulla mm. myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta.

 • Milloin henkilötietoja saa käsitellä ilman suostumusta? Milloin suostumus tarvitaan?
 • Miten suostumus tulisi kysyä? Mitä suostumuksen kysymisessä tulisi huomioida?
 • Mitä henkilötietojen käyttötarkoitussidonnaisuus tarkoittaa? Miten se vaikuttaa henkilötietojen hyödyntämiseen?
 • Mitä vaikutuksia vaatimuksilla on suostumuksia käsitteleviin järjestelmiin?

Asiantuntijoina toimivat Olli Pitkänen ja Janne Luoma.

 

15.3. klo 8.30-10.00 Arkaluontoisten henkilötietojen käsittely

Tietoiskussa käydään läpi arkaluontoisten henkilötietojen käsittelyä koskevia vaatimuksia sekä tietosuoja-asetuksen että kansallisen lainsäädännön näkökulmista.
Lisäksi tarkastellaan tietosuojaa koskevaa vaikutustenarviointia.

 • Mikä on arkaluonteista tietoa?
 • Mitä pitää ottaa huomioon arkaluonteisten tietojen käsittelyssä?
 • Milloin vaikutustenarviointi tulee tehdä? Miten vaikutustenarviointi tehdään?

Asiantuntijoina toimivat Olli Pitkänen ja Sara Norja.

 

11.4. klo 8.30-10.00 Osoitusvelvollisuus henkilötietojen käsittelyn periaatteiden noudattamisesta

​​​​​​​Rekisterinpitäjän on pystyttävä osoittamaan, että tietosuoja-asetuksen käsittelyä koskevia periaatteita on noudatettu. Tietoiskussa käydään läpi osoitusvelvollisuuden eri näkökulmia ja käytännön toimenpiteitä osoitusvelvollisuuden toteuttamiseksi.

 • Mitä käytännön toimenpiteitä tulisi tehdä, jotta osoitusvelvollisuus täyttyy?
 • Mitä periaatteiden noudattamisen dokumentoinnissa tulisi huomioida?
 • Miten pystyn helposti osoittamaan, että periaatteita on noudatettu? Mikä on ”riittävä” taso?
 • Auditoinnit ja käytännesäännöt tietosuojan osoittamisessa

Asiantuntijoina toimivat Olli Pitkänen ja Janne Luoma.

 

Hinta: Kauppakamarin jäsenille 95€ + alv. 24 % / tietoisku, muille 125€ + alv.24% / tietoisku.

Paikka:  Technopolis Innova 2, Aristoteles kokoustila. Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu tietoiskuihin kauppakamarin sivuilla.