Konsultointi

Relatorin asiantuntijat ovat kokeneita ICT-alan ammattilaisia, jotka ottavat huomioon asiakkaan toiveet ja toimialakohtaiset haasteet.

Tietoturva

Relator auttaa organisaatioita tietoturvallisen toiminnan kehittämisessä huomioimalla organisaation tavoitteet, liiketoiminnan tarpeet ja toimialan haasteet. Tavoitteenamme on kehittää tietoturvallisuudesta luonteva osa organisaatioiden jokapäiväistä toimintaa. Tutustu tietoturvan kehittämisen asiantuntijapalveluihimme täällä.

Tietosuoja

Relator auttaa organisaatioita tietosuojan kehittämisessä. Tarjoamme arviointi-, koulutus- ja konsultointipalveluita, joiden avulla tietosuojasta tulee osa organisaatiosi jokapäiväistä toimintaa. Tutustu tietosuojan kehittämisen asiantuntijapalveluihimme täällä.

ICT:n hyödyntäminen liiketoiminnassa

Relatorin asiantuntijat auttavat organisaatioita kehittämään liiketoimintaa hyödyntämällä teknologian tuomia mahdollisuuksia. Toteutamme konsultoinnit aina asiakkaan liiketoiminnan tarpeiden mukaisesti ja toimialan vaatimusten ehdoilla. Tutustu asiantuntijapalveluihimme täällä.

Tietojärjestelmät

Relator auttaa organisaatioita erilaisissa tietojärjestelmiin liittyvissä haasteissa. Olemme tukena mm. tietojärjestelmien elinkaaren hallintaan, tietojärjestelmän arkkitehtuurin suunnitteluun ja tietojärjestelmien hankintaan liittyvissä kysymyksissä. Tutustu tietojärjestelmiin liittyviin asiantuntijapalveluihimme täällä.

Tiedonhallinta

Relatorin vahvuuksia tiedonhallinnan hankkeissa on erityisesti kriittisen tiedon hallinta ja tietoturvallisuuden parantaminen tiedonhallinnan avulla. Tutustu tiedonhallinnan asiantuntijapalveluihimme täällä.