ICT:n hyödyntäminen liiketoiminnassa

Relatorin asiantuntijat auttavat organisaatioita kehittämään liiketoimintaa hyödyntämällä teknologian tuomia mahdollisuuksia. Toteutamme konsultoinnit aina asiakkaan liiketoiminnan tarpeiden mukaisesti ja toimialan vaatimusten ehdoilla.

ICT-konsultointia liiketoiminnan uudistamiseen

Parhaita käytäntöjä eri toimialoilta

Relatorin asiantuntijoilla on paljon kokemusta eri toimialojen organisaatioiden ICT-toiminnan kehittämisestä. Pystymme ehdottamaan parhaita käytäntöjä asiakkaan oman toimialan ulkopuolelta. Arvioimme asiakkaan ICT-toiminnan sujuvuutta, resurssien käyttöastetta ja toiminnan tehokkuuden esteitä sekä ehdotamme konkreettisia kehitystoimenpiteitä. Joskus paras ratkaisu voi löytyä, kun tarkastelee, miten asioita on ratkaistu muilla toimialoilla.

Liiketoiminnan kehittäminen teknologian avulla

Uudet teknologiat mahdollistavat uusia tapoja ohjata organisaation toimintaa. Joissakin tilanteissa teknologia voi muuttaa koko liiketoiminnan logiikan ja antaa organisaatiolle pysyvää kilpailuetua. Asiantuntijamme auttavat arvioimaan, miten organisaation liiketoimintaa voi uudistaa teknologian avulla. Arvioimme organisaation nykyiset toimintamallit ja autamme suunnittelemaan ja pilotoimaan nykyteknologian mahdollistavia uusia toimintamalleja. Pitkän kokemuksen myötä Relatorin asiantuntijoille on kertynyt laajaa tietämystä eri teknologioiden mahdollisuuksista. Relator on teknologiariippumaton toimija, jonka takia ehdotamme puolueettomasti asiakkaan tarpeeseen sopivinta vaihtoehtoa.

Muutostilanteiden ulkopuolinen asiantuntija

Ulkopuolinen asiantuntija voi olla tarpeen, kun organisaatiossa halutaan viedä läpi muutoksia tai organisaatiolla ei ole omaa osaamista, tarvittavia vapaita resursseja tai kun projektiin tarvitaan henkilöä, jolla on aikaisempaa kokemusta vastaavanlaisesta projektista. Relatorin asiantuntijat omaavat kokemusta vaativien projektien ja hankkeiden menestyksekkäästä läpiviennistä erilaisissa projektiympäristöissä. Meillä on kokemusta hajautetuista projekteista, monitoimittajaympäristöistä sekä teknisesti vaativista projekteista.