Tiedonhallinta

Relatorin vahvuuksia tiedonhallinnan hankkeissa on erityisesti kriittisen tiedon hallinta ja tietoturvallisuuden parantaminen tiedonhallinnan avulla. 

Monipuolista tiedonhallinnan konsultointia

Kriittisen tiedon hallinta ja turvaaminen

Olemassa oleva tietopääoma on yksi tärkeimmistä, mutta samalla myös heikosti hyödynnetyimmistä voimavaroista organisaatioissa. Jotta tietopääomat saataisiin turvatuksi ja tehokkaasti hyödynnetyksi, tarvitaan tiedonhallintaa. Relatorin tiedonhallinnan asiantuntijapalvelut auttavat löytämään, hyödyntämään, hallitsemaan ja turvaamaan tietoa tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Teemme määrittely- ja suunnittelutyötä, tietotyön toimintamallien kehittämistä sekä autamme tuotevalinnoissa.

Tietoturvallisia tiedonhallinnan ratkaisuja

Relatorin asiantuntijat voivat konsultoida tiedonhallintaan liittyvissä kysymyksissä, ja heillä on myös käytännön kokemusta tiedonhallinnan toteuttamisesta mm. SharePointia ja Liferaytä hyödyntäen. Tarvittaessa voimme myös tarjota omaa ohjelmistokehitysosaamistamme, jolloin tuotamme asiakkaan toiveiden mukaisen tiedonhallintaratkaisun.

Tiedonhallinnan osa-alueita, joissa voimme auttaa:

  • Tiedonhallinta (tiedon luominen, tallentaminen, julkaiseminen, arkistoiminen, luovuttaminen, ulkoistaminen ja ylläpito)
  • Asianhallinta
  • Dokumentinhallinta
  • Sähköinen arkistointi
  • Aineiston elinkaaren hallinta
  • Tiedon hyödyntäminen ja käytettävyys
  • Tietoturva ja tietosuoja
  • Tiedonhallintajärjestelmien hankinta