Tietojärjestelmät

Relator auttaa organisaatioita erilaisissa tietojärjestelmiin liittyvissä haasteissa. Olemme tukena tietojärjestelmien elinkaaren hallintaan ja tietojärjestelmien hankintaan liittyvissä kysymyksissä.

Kokeneita ICT-asiantuntijoita tietojärjestelmien haasteisiin

Tietojärjestelmän elinkaaren hallinta

Relatorin asiantuntijoilla on laaja kokemus tietojärjestelmän elinkaaren arvioinnista. Arvioimme tarvitaanko uutta järjestelmää, voisiko vanhaa järjestelmää kehittää vai olisiko parempi hankkia kokonaan uusi järjestelmä.

Tietojärjestelmien arkkitehtuurin suunnittelu

Relator auttaa organisaatioita suunnittelemaan toimivia järjestelmäarkkitehtuureja. Arkkitehtuurin suunnittelu aloitetaan kartoittamalla, mitä organisaation toiminnalle tärkeitä tietoja ja toimintaprosesseja täytyy huomioida arkkitehtuurin suunnittelussa. Arkkitehtuurin suunnittelun tavoitteena on saada kaikki järjestelmät palvelemaan ja tukemaan organisaation toimintaa. Relator auttaa järjestelmä- ja sovellusarkkitehtuurien suunnittelussa, järjestelmävalinnoissa ja -mitoituksessa sekä integraatioarkkitehtuurien suunnittelussa. Relatorilla on myös kokemusta järjestelmäintegraatioista, joiden tavoitteena on saada organisaation järjestelmät toimimaan yhtenäisenä kokonaisuutena.

Tietojärjestelmähankinnat

Onnistuneiden tietojärjestelmähankintojen taustalla on aina asiantuntemukseen perustuva määrittely- ja suunnittelutyö. Relatorilla on useiden vuosien kokemus erilaisista hankinnoista ja hankintamenetelmistä. Voimme auttaa organisaatioita hankintaprosessin läpiviemisessä, jolloin autamme vaatimusmäärittelyissä, tarjouspyynnön laatimisessa, kilpailutuksen koordinoinnissa, tarjousten arvioinnissa, projektin toteutuksen auditoinnissa ja varmistamme, että hankinnoissa on huomioitu tietoturvallisuuden ja tietosuojan vaatimukset. Uuden järjestelmän hankinnan jälkeen olemme mukana myös järjestelmän käyttöönoton organisoimisessa.