Tietosuoja

Relator auttaa organisaatioita tietosuojan kehittämisessä. Tarjoamme arviointi-, koulutus- ja konsultointipalveluita, joiden avulla tietosuojasta tulee osa organisaatiosi jokapäiväistä toimintaa.

Tietosuoja osaksi organisaation arkea

Käytännönläheistä tietosuojakonsultointia

 • Tietosuojan kehittäminen EU:n tietosuoja-asetuksen tai muun vaatimuksen mukaisesti
 • Tietosuoja-arvioinnit ja kartoitukset
 • Henkilötietoja sisältävien rekisterien arviointi
 • Järjestelmien ja näihin liittyvien prosessien sekä toiminnan auditointi
 • Tietosuojan huomioiminen järjestelmien hankinnassa ja kehittämisessä
 • Henkilötietojen rekisteriselosteet ja ilmoitusvelvollisuus
 • Tietosuojakoulutukset ja perehdytykset
 • Tietosuojaohjeiden laatiminen
 • Arkaluontoisen tiedon käsittely
 • Sparrausapu tietosuojavastaavalle
 • Suostumusten hallinnointi
 • Riskienhallinta ja vaikutustenarviointi
 • Osoitusvelvollisuuden toteuttaminen käytännössä

Konsultoinnin ansiosta saimme selkeät kuvaukset puutteista sekä toimenpide-ehdotukset niiden korjaamiseksi.

Konsultointi oli hyvin käytännönläheinen!

Relatorin asiantuntijoiden osaaminen ja työskentelytapa vakuuttivat meidät.

Varaa ilmainen tietosuojasparraus sivun alaosasta

Tietosuoja-arvioinnit

Relatorin tietosuoja-arvioinnit toteutetaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti esimerkiksi jonkin henkilörekisterin osalta tai koko organisaation toiminnan laajuisesti. Tietosuoja-arvioinnit soveltuvat organisaatioille, jotka haluavat selkeän kuvan henkilötietojen käsittelyn nykytila suhteessa mm. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen asettamiin vaatimuksiin. Arvioinnin lopputuloksena syntyy kirjallinen arvio nykytilasta sekä ehdotukset kehitystoimenpiteiksi.

Tietosuojakoulutukset ja ohjeet

Tarjoamme erilaisia tietosuojaan liittyviä koulutuksia yrityksen avainhenkilöille tai koko henkilöstölle. Koulutuksien sisällöt suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa. Asiantuntijamme ovat tarvittaessa apuna myös selkeiden tietosuojaohjeiden ja perehdytysmateriaalien laatimisessa.

Tietosuojan huomioiminen osana tietoturvallisuutta

Tietosuojasta on noussut EU:n tietosuoja-asetuksen myötä ajankohtainen tietoturvallisuuden osa-alue. Relatorin asiantuntijoilla on laaja kokemus hallinnollisen ja teknisen tietoturvallisuuden kehittämisestä. Kokemuksemme myötä osaamme huomioida tietosuojan osana laajempaa tietoturvallisuuden hallintakokonaisuutta.

Tietosuojan tilannekuva

Jatkossa EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukainen toiminta pitää pystyä myös osoittamaan. Autamme rakentamaan osoitusvelvollisuutta tukevan tietosuojan tilannekuvan. Osoitusvelvollisuuden todentamiseen tarjoamme Tasalla-palvelua, joka mahdollistaa ajantasaisen tilannekuvan muodostamisen vaadituista kehittämistoimenpiteistä. Palvelu tukee tietosuoja-asetuksen vaatimusten noudattamista, mutta sitä voidaan hyödyntää myös muihin omavalvontaa edellyttäviin tehtäviin, kuten tietoturvallisuuden- ja laadunhallinnan tehtäviin.

Varaa ilmainen tietosuojasparraus asiantuntijamme kanssa

Tietosuojasparrauksessa saat kysyä asiantuntijaltamme neuvoa mm. EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin liittyen. Varaa 15 minuutin tietosuojasparraus oheisella lomakkeella, jonka jälkeen asiantuntijamme on yhteydessä sopiakseen sparrauksen ajankohdan. Tietojasi käsitellään oikeudellisen ilmoituksen ehtojen mukaisesti. Voit myös varata tietosuojasparrauksen osoitteesta markkinointi@relator.fi.