Tietoturvakriittisten toimialojen ICT-asiantuntijapalvelut

Relator on ollut yrityksen alkuajoista lähtien mukana korkean turvallisuuden projekteissa. Pitkän kokemuksen kautta olemme saaneet laajaa osaamista korkean turvallisuuden projektien ja ratkaisujen toteuttamisesta.

Kokemusta korkean turvallisuuden projekteista

Tietoturva huomioidaan kaikissa projekteissa

Tietoturvallisuuden huomioiminen on Relatorin projekteissa itsestäänselvyys ja kaikki asiantuntijamme on perehdytetty tietoturvallisiin toimintatapoihin. Olemme tottuneet käsittelemään kriittistä tietoa mm. tiedonhallinnassa ja osaamme huomioida kriittisen tiedon ja tietoturvan myös ohjelmistokehityksessä. Relatorilta löytyy asiantuntijoita, joilla on vahva tietoturvallisuuden ja ohjelmistokehityksen osaaminen, jolloin he osaavat huomioida luontevasti molemmat osa-alueet.

Relatorin vahvuudet

  • Kriittisen tiedon huomiointi
  • Korkean turvallisuuden projektit
  • Kokemusta eri toimialojen erityisvaatimuksista
  • Tietoturvalliset ohjelmistoratkaisut
  • Auditoidut toimintatavat ja tilat (ST III ja IV)
  • Kokeneet asiantuntijat, joilla on sertifioitua tietoturvan ja ohjelmistokehityksen osaamista
  • Monitoimittajahankkeiden tietoturvallinen toteutuminen

Projektit viedään läpi toimialan ehdoilla

Relatorin asiantuntijat osaavat ottaa huomioon tietoturvakriittisten toimialojen vaatimukset ja viemme projektit läpi niiden ehdoilla. Pystymme toteuttamaan korkean turvallisuustason projekteja omissa toimitiloissamme, koska kehitysmenetelmämme ja tilamme on auditoitu usean turvallisuuskriittisen asiakkaan toimesta. Olemme vastanneet monitoimittajahankkeiden tietoturvallisesta toteutumisesta ulottuen tilaturvallisuudesta ja sovelluskehitysprosessin tietoturvallisuudesta kehitetyn tuotteen tietoturvallisuuteen.