4.11.2009 Tietoturva tietojärjestelmähankinnoissa

Lue Relator Oy:n uusin White Paper tietoturvan huomioon ottamisesta tietojärjestelmähankinnoissa.

Sovellusten tietoturva ei ole pelkästään tietoturvan huomioon ottamista toteutuksessa ja teknologiavalinnoissa, vaan se on laajempi kokonaisuus alkaen kohdeorganisaation kokonaisarkkitehtuurista ja päättyen järjestelmän poistoon käytöstä. Pelkät teknologiavalinnat eivät takaa sovelluksen tietoturvallisuutta, vaan tietoturva on kokonaisuus, jossa tulee ottaa huomioon myös prosessit, tiedonhallinta, käyttäjät, laitteet, käyttöympäristö ja muut resurssit. Turvallisuuden takaamiseksi sovelluksen käyttöön liittyvien prosessien ja muun toimintaympäristön tulee olla kunnossa, vaikka sovellus olisikin toteutettu käyttäen parhaimpia menetelmiä.

Lue koko julkaisu:
›› PDF-versio